Koi og hagedam
Spesialisten


Tropex Norge

Hallangsveien 91
1455 Nordre Frogn
(4 mil syd for Oslo)

Tlf: 93001654

E-post:hagedam@tropex.no

Org nr. 883 173 562

 

 

ÅPNINGSTIDER I BUTIKKEN


Se spesielle åpningstider på forsiden, grunnet corona pandemien.

 

 

 

 

 

Vil du vite hvor mange kilo fisk du har i dammen, skriv inn antallet å beregn!

Hagedammen

Vannkjemi

PH verdien:

eller surhetsgraden angir hvor mye syre det finnes i vannet, eller egentlig syre i forholdet til base. Vannet er helt nøytralt ved PH på 7.0. Ved lavere pH blir vannet surere. Og høyere mer basisk. For de fleste planter er en pH på mellom 5,5 og 7 bra. Ved tilsetning av CO2 dannes det små mengder syre, derav det gamle navnet på kabondioksyd som var kullsyre. Denne kullsyren bruker plantene til oppbygging av nye plantedeler. Biproduktet er oksygen, som den slipper ut i vannet.

Hardheten:

Alt vann vi bruker inneholder små mengder av forskjellige salter og mineraler. Mengden av dette måles i hardhetsgrader. Jo mer salter og mineraler jo hardere vann. Problemet med nesten alt vann i Norge er at det er så små mengder av dette. Vanligvis er det ikke målbart med det enkle utstyret som finnes til akvariebruk. Disse mineralene og saltene er i ballanse med CO2 innholdet i vannet, og er helt nødvendig for plantenes vekst.

Karbonatsystemet:

er sammenhengen mellom karbonathardheten og karbondioksyden i vannet. Det må være en viss karbonathardhet i vannet for at plantene skulle kunne nyttiggjøre seg av karbondioksyden CO2. Hvis vi ikke er så heldige å ha litt hardere vann enn de fleste, kan vi tilsette litt kalk, da blir vannet litt hardere og mer stabilt.

Nitrogensyklusen:

Nitrogen inngår i alle levende organismer. I innsjøer og store dammer er nitrogen minimumsfaktoren. Dvs at det er den som bremser veksten på planter og alger. I dammen derimot er det mer enn nok av nitrogen. Dette kommer av at vi har mye større tetthet av fisk og planter enn det det er i naturen. Dette kan medføre problemer da mange av nitrogenformene er giftige for fisk og planter. Derfor må vi holde disse på et forsvarlig nivå. Nitrogenbindingene forekommer som følgende forbindelser og brytes ned i denne rekkefølgen: Aminiak(NH3) Amonium(NH4+) Nitrit(NO2-) Nitrat(NO3-). Det er bakterier som står for denne nedbrytningen som er helt nødvendig for livet i et akvarie. Amoniak er svært giftig og fiskene tåler svært små mengder av dette stoffet. Disse bakteriene kalles Nitrobacter eller Nitrosomonas, Disse bakteriene fester seg på filtersubstratets overflate og bryter ned disse stoffene, men de trenger tid for å etablere seg. Vær derfor oppmerksom på at disse bakteriene trenger litt tid på å etablere seg.Joomla Template by Red Evolution web design UK